Weblomake palveluksessasi

Weblomake.fi -palvelu on joustava ja edullinen tapa koota tietoa erilaisiin tarpeisiin. Tilastollisen kyselyn perusteet omaava käyttäjä pystyy Weblomake.fi -palvelun avulla laatimaan sähköisen kyselylomakkeen, jonka täyttäminen on helppoa vastaajalle. Vastaukset jäsentyvät automaattisesti helppolukuiseksi raportiksi. Aineisto tallentuu samalla myös helposti jatkokäsiteltävään muotoon (excel, jne).


Jos haluat asiantuntija-apua kyselyn suunnitteluun, kysymysten muotoiluun tai kootun aineiston käsittelyyn, tarjoamme mielellämme osaamistamme.

Lisätiedot: kysy (at) weblomake.fi